www.ustundagfen.tr.gg

Murat Üstündağ-Kayseri Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fen Bilimleri Öğretmeni

Fen Hayat, Hayat Fendir...

Ana Sayfa


MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR-KAYSERİ-KONTENJAN TOPLAMLARI-TAHMİNİ-2018
MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI-ALFABETİK SIRALAMA-2018
MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI-YÜZDELİK SIRALAMA-2018
MERKEZİ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU-2018
MERKEZİ SINAV TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU-2018

2018 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Yerleştirme işlemleri 02–13 Temmuz 2018 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar yapılabilecek.
Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacaktır.
Yerleştirme sonucu oluşan boş kontenjanlar 30 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacaktır.
Tercihlere esas kontenjan tabloları 02 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacaktır.
Merkezi yerleştirmede sırasıyla puan üstünlüğü ve tercih sırası esastır. Puanlarının eşit olması halinde
     Ortaöğretim Başarı Puanına, doğum tarihine (küçük olan öncelikli), 8. 7. ve 6. sınıf yılsonu başarı puanı       
     üstünlüğüne, özürsüz devamsızlığının azlığına ve tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak. Yani ilk
     öncelik puan üstünlüğüdür.
Yerel yerleştirmede sırasıyla ikamet adresi, kayıt alanındaki bir ortaokulda bulunuşluk, tercih önceliği, okul
     başarı puanı, devam–devamsızlık ve yaş kriterlerine bakılacak.
1. Öncelik İkamet Adresine Göre Kayıt Alanındaki Bir Liseyi Tercih Etmek.
Öğrencilerin, ikamet adresine göre bulunduğu “Kayıt Alanı”ndan okul tercih etmeleri durumunda, aynı
               okulu tercih eden “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrencilerden; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenciler de
               “Diğer” Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacaktır.

2. Öncelik İkamet Adresine Göre Kayıt Alanındaki Bir Ortaokuldan Mezun Olmak.
Bulunduğu “Kayıt Alanında” bir ortaokulda okuyan öğrenci, “Komşu Kayıt Alanı”nda bir ortaokulda
               okuyan öğrenciye göre; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenci de “Diğer” Kayıt Alanlarında okuyan
               öğrenciye göre avantajlıdır. Aynı Kayıt Alanında bir ortaokulda okuyan öğrencilerden bulunduğu
               “Kayıt Alanında” bir ortaokulda dönem olarak fazla okuyan öğrenci az okuyanlara göre daha
               avantajlı olacaktır.

3. Öncelik Tercih Sıralaması.
4. Öncelik Ortaokul Başarı Puanı.

Ortaokul başarı puanı 80,00–100,00 arası birinci öncelikli.
Ortaokul başarı puanı 60,00–79,99 arası ikinci öncelikli.
Ortaokul başarı puanı 60,00’ın altındakiler üçüncü öncelikli.

5. Öncelik Öğrencilerin 8. Sınıfta Okula Devam Durumları.
Özürsüz devamsızlığı 0–5 gün arası birinci öncelikli.
Özürsüz devamsızlığı 5,5–15 gün arası ikinci öncelikli.
Özürsüz devamsızlığı 15,5–20 gün arası üçüncü öncelikli.
Özürsüz devamsızlığı 20 günden fazlası dördüncü öncelikli.

6. Öncelik Öğrencilerin Yaşları.
Yaşça küçük olanlar öncelikli.
ÖRNEK         : Devlet Baba der ki; Önce ikamet adresinin olduğu kayıt alanındaki bir liseyi tercih ettiysen
          seni önce alacağım. Ama 300 kontenjanı olan okula 600 kişi başvurmuş ise ikinci olarak ikamet ettiğin
          kayıt alanındaki okuldan mı mezun oldun ona bakacağım. Diyelim ki 600 kişiden 400’ü ikamet ettiği
          kayıt alanındaki bir okuldan mezun olmuş. O zaman daha sonra tercih sırasına bakacağım. Bu okulu 400
          kişiden 350’si ilk tercihine yazmışsa sonrasında ortaokul başarı sıralamasına bakacağım. 350 öğrenciden
          puanı 80,00 ile 100,00 arasında 320 öğrenci varsa 8. sınıf özürsüz devamsızlık durumuna bakacağım.
          320 öğrenciden hadi devamsızlığı 0–5 gün arasında olan 305 kişi varsa son olarak doğum tarihine
          bakacağım. Doğum tarihine göre yaşı küçük olan 300 kişi bu okula girecek…

Sınava giren ve Merkezi Sınav Puanına sahip olan öğrencilerin, merkezi sınav ile kayıt alan okullara başvuru
     yapabilmesi için yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara önce başvuru yapması gerekiyor. Yapmaması
     durumunda merkezi sınav ile kayıt alan okulların ekranları açılmıyor.
Merkezi sınav puanına göre tercih yapacak öğrenciler; öncelikle yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara en fazla 5
     tercih, sonra merkezi sınav ile öğrenci alan okullara en fazla 5 tercih olmak üzere 10 tercih yapmak zorundalar.
     (Pansiyonlu okullara da isterlerse 5 tercih yapabilirler.).
Yerel yerleştirme için tercih yapacak öğrenciler en fazla 5 tercih yapmak zorundalar.
Hem merkezi hem de yerel tercih yapacak öğrenciler aynı okul türünden (örneğin sadece Anadolu
     Lisesinden veya sadece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden veya sadece Anadolu İmam Hatip
     Lisesinden) en fazla 3 tercih yapabilecekler. İsterlerse Diğer iki tercihini de aynı veya farklı tür okuldan seçebilirler.
     Yani tercihlerde en az iki tür okul seçmek zorundalar.
Tercih yapılacak okullardan ilk 3 okul kayıt alanından seçilmek zorunda. Diğer okullar komşu kayıt alanı
     veya kayıt alanında olmayan okullardan seçilebilir.
Herhangi bir okula yerleşemeyen veya nakil isteğinde bulunacak öğrenciler için tarihler belirlenmiştir.
     Nakillerde, ilk 2 tanesini kayıt alanından seçmek üzere Merkezi Sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 3
     ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih yapılabilecek.

1. Nakil Tercih Başvuruları    : 06–10 Ağustos 2018
1. Nakil Sonuçlarının İlanı     : 13 Ağustos 2018
2. Nakil Tercih Başvuruları    : 13–17 Ağustos 2018
2. Nakil Sonuçlarının İlanı     : 19 Ağustos 2018
3. Nakil Tercih Başvuruları    : 27–31 Ağustos 2018
3. Nakil Sonuçlarının İlanı     : 03 Eylül 2018
4. Nakil Tercih Başvuruları    : 03–06 Eylül 2018
4. Nakil Sonuçlarının İlanı     : 08 Eylül 2018
Nakil başvurularında tercih edilecek okulların boş kontenjanlarına bakılmayacak.
Normal yerleştirmelerde veya nakil tercihlerinde hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim
     Müdürlüklerine başvuracaklar. (10–14 Eylül 2018).

Murat Üstündağ-Kayseri Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fen Bilimleri Öğretmeni

Okullar Okullar