www.ustundagfen.tr.gg

Murat Üstündağ-Kayseri Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fen Bilimleri Öğretmeni

Fen Hayat, Hayat Fendir...

Ders Anlatım 6.Sınıf


Ders Notları, Google Drive klasörüne yüklenmiştir. Bölümleri tıkladığınızda Google Drive klasöründen Ders Notlarını görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.... 

ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
A-Hücre
C-Solunum Sistemi
D-Dolaşım Sistemi

ÜNİTE 2 KUVVET VE HAREKET
A-Bileşke Kuvvet
B-Sabit Süratli Hareket

ÜNİTE 3 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
A-Maddenin Tanecikli Yapısı
B-Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler
C-Yoğunluk

ÜNİTE 4 IŞIK VE SES
A-Işığın Yansıması
B-Sesin Maddeyle Etkileşmesi

ÜNİTE 5 BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
A-Üreme ve Üreme Çeşitleri
B-Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme
C-Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

ÜNİTE 6 MADDE VE ISI
A-Madde ve Isı
B-Yakıtlar

ÜNİTE 7 ELEKTRİĞİN İLETİMİ
A-İletken ve Yalıtkan Maddeler
B-Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

ÜNİTE 8 DÜNYAMIZ, AY VE YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ
A-Dünya, Güneş ve Ay'ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
B-Dünyamızın Katman Modeli
C-Dünyamızın Uydusu Ay
 

Murat Üstündağ-Kayseri Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fen Bilimleri Öğretmeni

Okullar Okullar