www.ustundagfen.tr.gg

Murat Üstündağ-Kayseri Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fen Bilimleri Öğretmeni

Fen Hayat, Hayat Fendir...

Ders Anlatım 7.Sınıf

Ders Notları, Google Drive klasörüne yüklenmiştir. Bölümleri tıkladığınızda Google Drive veya Yandex.Disk klasöründen Ders Notlarını görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.... 
ÜNİTE 1 GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ
A-Uzay Araştırmaları
B-Güneş Sistemi: Ötesi Gök Cisimleri

ÜNİTE 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER
A-Hücre
B-Mitoz
C-Mayoz

ÜNİTE 3 KUVVET VE ENERJİ
A-Kütle ve Ağırlık İlişkisi
B-Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
C-Enerji Dönüşümleri

ÜNİTE 4 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR
A-Maddenin Tanecikli Yapısı
B-Saf Maddeler
C-Karışımlar
D-Karışımların Ayrılması
E-Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

ÜNİTE 5 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ
A-Işığın Soğurulması
B-Aynalar
C-Işığın Kırılması ve Mercekler

ÜNİTE 6 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
A-İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
B-Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

ÜNİTE 7 ELEKTRİK DEVRELERİ
A-Ampullerin Bağlanma Şekilleri

Murat Üstündağ-Kayseri Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fen Bilimleri Öğretmeni