www.ustundagfen.tr.gg

Murat Üstündağ-Kayseri Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fen Bilimleri Öğretmeni

Fen Hayat, Hayat Fendir...

Altın Yağmuru

DENEYİN AMACI            :
Kimyasal tepkimelerde renk değişimi ve çökelti oluşumunun gösterilmesi.

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER    :

1-            Potasyum iyodür
2-            Kurşun nitrat

3-            Erlenmayer veya balon joje veya su bardağı (2)

4-            Cam boru veya damlalık

5-            Sıcak su

6-            Soğuk su

7-            Spatül veya kaşık (2)

8-            Baget (2)

9-            Üç ayak

10-          İspirto ocağı

11-          Çakmak


DENEYİN YAPILIŞI       :

1-            Balon jojelere 175 mL sıcak su konur.
2-            Birinci balon jojeye bir spatül kurşun nitrat dökülerek karıştırılır.

3-            İkinci balon jojeye 2 spatül potasyum iyodür dökülerek karıştırılır.

4-            Her kaşık farklı çözeltiler için kullanılır.

5-            Sıcak su içerisinde potasyum iyodür hızlı çözünür.

6-            Birinci balon jojeden ikinci balon jojeye damlalık veya cam boru ile bir miktar katılır, karıştırılır.

7-            Daha sonra birinci balon jojede kalan kısım ikinci balon jojeye boşaltılır.

8-            Karışımın içerisine bir miktar destile su dökülür.

9-            Karışım ısıtılarak beyaz renk elde edilir, çözelti karıştırılır.

10-          Çözelti soğutulunca veya soğumaya başlayınca kurşun iyodür kristalize olur ve altın yağmuru başlar.

11-          Yavaş soğutma işlemi daha büyük parçalı kurşun iyodür parçalarının oluşmasını sağlar.
  

TEORİK BİLGİ                :

Kurşun tuzları ile çalışılırken dikkat edilmelidir. (Kurşun tuzları oldukça toksin maddelerdir.). Kurşun iyodür sarı renkli sıvıdır.

2KI + Pb(NO3)2    → PbI2 + 2KNO3


Pb(NO3)2 + H2O   ↔ PbOH(NO3) + HNO3

DENEY DOKÜMANLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

ALTIN YAĞMURU-1

ALTIN YAĞMURU-2-Golden Rain

Murat Üstündağ-Kayseri Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fen Bilimleri Öğretmeni

Okullar Okullar