www.ustundagfen.tr.gg

Murat Üstündağ-Kayseri Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fen Bilimleri Öğretmeni

Fen Hayat, Hayat Fendir...

Balon Patlatma

DENEYİN AMACI                           :
Hava basıncının etkilerinin gözlenmesinin sağlanması. Hava boşaltma tulumbasını tanımak, tulumba ile jelâtin zarı patlatmak.

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER    :
1-            Pistonlu hava boşaltma tulumbası
2-            Küçük su balonları
3-            İplik
4-            Fanus    
5-            Lastik tıpa
6-           
1 L lik cam kavanoz
7-           
2 L lik veya 5 lik cam kavanoz
8-            Bisiklet sibobu
9-            Büyük şırınga
10-          Serum boşaltma mekanizması
11-          Masa kıskacı
12-          Plastik boru veya hortum
13-          Tek taraflı hava boşaltma valfi

DENEYİN YAPILIŞI       :
1-            Hava boşaltım tulumbası masa kıskacına sabitlenir.
2-            Hava boşlatma tüpüne az şişirilmiş balon yerleştirilir.
3-            Fanusun ucuna lastik tıpa bağlanır.
4-            Lastik tıpanın uç kısmına borunun veya hortumun geçeceği düzenek kurulur ve borunun diğer ucu hava boşaltım tulumbasının ucuna bağlanır.
5-            Pistonu hareket ettirilerek fanusun içindeki hava boşaltılır
6-            Tüpteki hava boşaltılıp tüpün içindeki hava basıncı düştüğünde balonun hacmi giderek büyür.
7-            Hacmi artan balon patlar.
8-            Cam kavanoz kapağına iki delik açılır.
9-            Deliklerden kenardakine serum vanası eklenir ve silikonlanır.
10-          Ortadaki tek taraflı hava boşaltma valfi kapağın iki tarafından takılır.
11-          Sibobun bağlandığı düzeneğin uç kısmına hortum bağlanır ve hortumun diğer ucu büyük şırıngaya bağlanır.
12-          Şırınganın alt kısmına delik açılır ve piston itilirken kolaylık sağlar.

TEORİK BİLGİ  :
Fanusun içindeki hava boşaldıkça balon şişer, sonrada patlar. Cisimlere açık hava basıncı her yönde etki eder. Cisme etki eden iç ve dış basınç farklı olduğunda cisimde şekil değişikliğine yol açar.

DENEY DOKÜMANLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

BALON PATLATMA-Air pressure-FİZİK.Sİ

Murat Üstündağ-Kayseri Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fen Bilimleri Öğretmeni

Okullar Okullar