www.ustundagfen.tr.gg

Murat Üstündağ-Kayseri Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fen Bilimleri Öğretmeni

Fen Hayat, Hayat Fendir...

Balonun Marifetleri

DENEYİN AMACI            :
Balon Roket
                       :

Sıkıştırılan gazların itme kuvveti sayesinde iş yapılabileceğinin gösterilmesi.

Balona Yapışan Bardaklar            :
Açık hava ve kapalı kapların gaz basıncının gözlenmesinin sağlanması.

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER    :
Balon Roket-1
                   :

1-            Uzun iplik
2-            30 cm lik kamış
3-            Uzun balon
4-            Bant
5-            Mandal
6-            30 cm lik çıta (2)
7-            Oyuncak araba
8-            Cırt kelepçe
9-            Uzun balon

Balon Roket-2                   :
1-            İp
2-            Kalın pipet               
3-            Balon
               
4-            Karton


Balona Yapışan Bardaklar            :
1-            Balon (2)
2-            Plastik veya kağıt bardak (4)

Balonkopter        :
1-            Helikopter balon oyuncak (5)

Balon Pervane   :
1-            Balon               
2-            Pipet


DENEYİN YAPILIŞI       :
Balon Roket-1
                :

1-            İplik, kamışın içinden geçirildikten sonra iki sandalyenin veya daha uzak iki nokta arasına bağlanır.
2-            Balon şişirilir ve havanın kaçmaması için ucu mandallanır.
3-            Balon kamışa bantlanır.
4-            Kamış ipin bir ucuna getirilir ve mandal balondan çıkartılır.
5-            İçerideki hava hızla dışarı çıkarken, balonu ileri doğru iter.
6-            Balonun hareket etmesini sağlayacak iplik iki çıta arasına gerilir ve çıtalarda birbirlerinden uzak mesafeye sabitlenir.
7-            Bir diğer deneyde arabaya bağlanan uzun balonun içindeki havanın boşalmasıyla arabanın ileri doğru ilerlemesi sağlanır.

Balon Roket-2                 :
1-            İnce karton ikiye bükülerek araya kalın pipet yapıştırılır.
2-            İkinci pipet kartonun alt kısmına yapıştırılır ve bir ucu balona sabitlenirken diğer ucu hava üflemek için serbest bırakılır. Balona bağlanan pipet ucu hafif bükülür.
3-            İki direk arasına ince ip bağlanır ve balona hava üflendikten sonra serbest bırakılarak gitmesi sağlanır.

Balona Yapışan Bardaklar            :
1-            Bardağa balon iyice yapıştırılarak tutulur ve şişirilir.

Balonkopter        :               
1-            Balona pervaneleri takılarak üflenir ve bırakılarak uçması sağlanır.

Balon Pervane   :
1-            Balonun ağız kısmına pipet bağlanır.
2-            Pipetin uç kısmı kıvrılır ve balona hava üflenip bırakıldığında döner.

TEORİK BİLGİ                :
Balona Yapışan Bardaklar            :

Bardağa yakın tuttuğunuz balon şişerken bardağın içinden uzaklaşır. Bu sırada farkında olmadan bardağın içindeki hava miktarı aynı kalırken o kısmın hacmi artar. İç ve dış basınç dengesi bozulur ve bardak balona yapışır. Balon biraz şişirilip iki tarafına hafif plastik veya kağıt bardak temas ettirilip şişirme işlemine devam edilir. Daha sonra balonun eğriliği azalır, hacmi büyür, bardağın içindeki gazın hacmi artar ve basıncı düşer. Bundan dolayı basınç farkı doğar, bardak bırakıldığında balona yapışık kalır. Bardağa asılındığı zaman ele gelmez.

DENEY DOKÜMANLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

BALONUN MAREFETLERİ-BALON ROKET-ARVIND GUPTA

BALONUN MAREFETLERİ-BALON ROKET-SIMPLE ROCKET-ARVIND GUPTA

BALONUN MARİFETLERİ-BALLOON HELICOPTER - TAMIL - Amazing Flying Helicopter-ARVIND GUPTA

BALONUN MARİFETLERİ-BALLOON SPINNER-ARVIND GUPTA

Murat Üstündağ-Kayseri Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fen Bilimleri Öğretmeni